deal recykling

co oznaczają symbole na opakowaniach plastikowych?

deal opakowania jednorazowe

01 PET - Poli(tereftalan etylenu), PET (C10H8O4)n – termoplastyczny polimer z grupy poliestrów stosowany na dużą skalę do produkcji włókien syntetycznych i butelek do napojów bezalkoholowych.
W naszym asortymencie mamy: pojemniki, pokrywki, kubki, przyłbice.
Nadaje się do recyklingu, PET uważany jest za plastik najbezpieczniejszy dla naszego zdrowia.

deal opakowania jednorazowe

02 HDPE - (high density PE, PE-HD) – Polietylen o dużej gęstości. Otrzymywany przez polimeryzację niskociśnieniową. Jest twardszy w porównaniu z PE-LD, ma wyższą wytrzymałość mechaniczną, wyższą temperaturę topnienia (125°C), wykazuje większą kruchość w niższych temperaturach, jest mniej przezroczysty (mlecznobiały).
W naszym asortymencie: worki na śmieci, reklamówki, woreczki do żywności, rękawiczki jednorazowe.
Nadaje się do recyklingu.

deal opakowania jednorazowe

03 PVC - Poli(chlorek winylu) (polichlorek winylu, PVC, PCW[a]) – polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu. Stosowany do wytwarzania tworzyw sztucznych[2]. Ma właściwości termoplastyczne, charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, jest odporny na działanie wielu rozpuszczalników.
Nadaje się do recyklingu.

deal opakowania jednorazowe

04 LDPE - Polietylen LD jest giętki, woskowaty, przezroczysty, termoplastyczny. Folie z PE charakteryzują się małą przenikalnością dla pary wodnej, łatwo przepuszczają pary substancji organicznych.
W naszym arortymencie: worki na śmieci, reklamówki, woreczki do zywności, folie stretch, woreczki strunowe.
Nadaje się do recyklingu.

deal opakowania jednorazowe

05 PP - Polipropylen (PP) – organiczny związek chemiczny, polimer z grupy poliolefin,Polipropylen jest węglowodorowym polimerem termoplastycznym, to znaczy daje się wprowadzić w stan wysoko elastyczny pod wpływem zwiększenia temperatury oraz z powrotem zestalić po jej obniżeniu, bez zmian własności chemicznych.
W naszym arortymencie: pojemniki, sztućce, kubeczki, torby na zakupy, talerze.
Nadaje się do recyklingu, Polipropylem uważany jest (obok PET) za plastik najbezpieczniejszy dla naszego zdrowia.

deal opakowania jednorazowe

06 PS - Polistyren, poliolefina otrzymywana w procesie polimeryzacji styrenu. W formie spienionej, nazywanej styropianem. Po zmieszaniu z dodatkami polistyren stanowi podstawę wielu tworzyw sztucznych PS.
Natomiast OPS (orientowany polistyren) jest to czysty polistyren jest bezbarwnym, twardym, kruchym termoplastem (tworzywem formowanym przez topienie), o bardzo ograniczonej elastyczności.
W naszym arortymencie: talerze, pojemniki obiadowe, kubeczki, menu boxy.
Nadaje się do recyklingu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.